تبلیغات
یوسف زهرا می آید - احتجاج مفصل حضرت زهرا در مجلس ابوبكر و عمر
  احتجاج مفصل حضرت زهرا در مجلس ابوبكر و عمر ... زندگینامه حضرت زهرا (س) ,
حتجاج مفصل حضرت زهرا علیهاالسلام در مجلس ابوبكر و عمر )1) مراحل احتجاج درباره‏ى فدك كه با هدف اثبات اصل حق انجام شد- اگر چه فدك را بازنگرداند- بصورت بسیار حساب شده‏اى صورت گرفت كه دشمن نتواند بى‏خبر از معركه بگریزد و نقاط ابهام باقى گذارد.
مجلس خاص ابوبكر و عمر

ابتدا حضرت زهرا علیهاالسلام به امر امیرالمؤمنین علیه‏السلام به مجلسى كه ابوبكر و عمر به همراه عده‏اى بطور خصوصى در آن بودند آمد و رسماً اعتراض خود را آغاز كرد، و در سخنان مفصلى كه صورت مخاصمه و محاكمه داشت دلائل خود را براى اثبات حقانیت خود در تصرف فدك و غاصب بودن خصم بیان فرمود، كه ذیلاً صورت آن مجلس عیناً ذكر مى‏شود.
فدك ارث نیست

حضرت خطاب به ابوبكر فرمود: چرا نماینده‏ى مرا از فدك اخراج نمودى در حالى كه پیامبر صلى اللَّه علیه و آله به امر خداوند آن را براى من قرار داد. آیا مى‏خواهى زمینى را از من بگیرى كه پیامبر صلى اللَّه علیه و آله از بین غنائمى كه مسلمانان در راه آن جنگ نكرده‏اند به من بخشید؟ آیا پیامبر صلى اللَّه علیه و آله نفرموده است: «فرزندان هركس باید بعد رحلت او مورد توجه باشند»؟ تو خوب مى‏دانى كه تنها یادگار پیامبر صلى اللَّه علیه و آله براى فرزندانش همین است؟
شهادت ناحق عایشه

ابوبكر گفت: عایشه و عمر شهادت مى‏دهند كه پیامبر صلى اللَّه علیه و آله فرموده است: «النبى لایورث» یعنى «پیامبر ارث نمى‏گذارد».
حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: این اولین شهادت ناحقى است كه به آن شهادت مى‏دهند. من درباره‏ى فدك در اسلام شاهدانى دارم. فدك را پیامبر صلى اللَّه علیه و آله به من بخشیده است و من شاهد مى‏آورم. ابوبكر گفت: دلیل خود را بیاور.
شاهد در ملك مورد تصرف باطل است
حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: آیا در زمان حیات پیامبر صلى اللَّه علیه و آله فدك تحت تصرف من نبود و من محصول آن را مصرف نمى‏كردم؟ گفت: آرى. فرمود: پس چرا درباره‏ى چیزى كه در دست من است از من شاهد مى‏خواهى؟ ابوبكر گفت: چون غنیمت مسلمانان است، اگر دلیل نیاورى امضا نخواهم كرد!
حضرت در حالى كه مردم هم مى‏شنیدند فرمود: آیا مى‏خواهید دستور و كار پیامبر صلى اللَّه علیه و آله را رد كنید و درباره‏ى ما حكمى كنید كه درباره‏ى سایر مسلمانان نمى‏كنید؟ اى حاضرین بشنوید كه مرتكب چه عملى مى‏شوند؟ اى ابوبكر و عمر، اگر من اموال مسلمانان را كه در دستشان و تحت تصرفشان است ادعا كنم از من دلیل مى‏خواهید یا از مسلمانان؟
عمر با حال غضب گفت: این غنیمت مسلمانان و زمین آنان است كه در دست فاطمه است و محصول آن را مصرف مى‏كند. اگر بر ادعاى خود دلیل آورد كه پیامبر از بین مسلمانان فدك را فقط به او بخشیده است- در حالى كه غنیمت و حق مسلمانان بوده!!- در این باره نظر خواهیم داد. عصمت فاطمه علیهاالسلام دلیل كامل

حضرت فرمود: همین مرا بس است! اى مردم شما را قسم مى‏دهم كه آیا از پیامبر صلى اللَّه علیه و آله شنیدید كه فرمود: «دخترم سیده‏ى زنان اهل بهشت است»؟ گفتند: آرى بخدا قسم، این را از پیامبر صلى اللَّه علیه و آله شنیدیم. فرمود: آیا سیده‏ى زنان اهل بهشت ادعاى باطل مى‏نماید و آنچه مالكش نیست تصرف مى‏كند؟ چه مى‏گوئید اگر چهار نفر بر علیه من به كار زشتى شهادت دهند یا دو نفر نسبت سرقت به من دهند؟ آیا سخن آنان را تصدیق مى‏كنید؟ ابوبكر در اینجا سكوت كرد ولى عمر گفت: آرى وحد بر تو جارى مى‏كنیم!
حضرت فرمود: دروغ گفتى و پستى خود را ثابت كردى مگر آنكه اقرار كنى بر دین محمد صلى اللَّه علیه و آله نیستى. كسى كه بر علیه سیده‏ى زنان اهل بهشت شهادتى را بپذیرد یا حدى بر او جارى كند ملعون است و به آنچه خداوند بر محمد صلى اللَّه علیه و آله نازل كرده كافر شده است، زیرا آنانكه «خداوند پلیدى‏ها را از آنان برده و آنان را پاكیزه گردانیده» شهادتى بر علیه شان جایز نیست، چرا كه معصومند و از هر زشتى و بدى پاكند. اى عمر، درباره‏ى اهل این آیه (تطهیر) به من خبر بده كه اگر عده‏اى بر علیه آنان یا یكى از آنان به شرك یا كفر یا كار زشتى شهادت دهند آیا مسلمانان باید از آنان بیزارى بجویند و آنان را حد بزنند؟ عمر گفت: آرى، آنان با سایر مردم یكسانند!!
حضرت فرمود: دروغ گفتى و كافر شدى! آنان با سایر مردم مساوى نیستند چرا كه خداوند آنان را معصوم قرار داده و آیه‏اى درباره‏ى عصمت و طهارت آنان نازل كرده و پلیدى‏ها را از آنان دور نموده است. هركس بر علیه آنان سخنى را بپذیرد در واقع خدا و رسول را تكذیب كرده است.
ابوبكر گفت: اى عمر ترا قسم مى‏دهم كه ساكت باشى!
فدك بخشوده‏ى پیامبر صلى اللَّه علیه و آله به استناد قرآن

سپس ابوبكر گفت: (درباره‏ى فدك) دلیل بیاور.
حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: اما فدك، خداوند عزوجل آیه‏اى از قرآن نازل كرد كه در آن به پیامبر صلى اللَّه علیه و آله دستور داده بود حق من و فرزندانم را بدهد، آنجا كه مى‏فرماید: «فَ‏آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، و من و فرزندانم نزدیكترین خلایق به پیامبر صلى اللَّه علیه و آله بودیم و آن حضرت فدك را به من بخشید. وقتى جبرئیل دنباله‏ى آیه را خواند: «وَ الْمِسْكینَ وَ ابْنَ السَّبیلِ» (2)
پیامبر صلى اللَّه علیه و آله سؤال كرد: حق مسكین و ابن‏سبیل چیست؟ خداوند این آیه را نازل كرد: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْئٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساكینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ» (3) و خمس را به پنج قسمت تقسیم كرد و فرمود: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساكینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ كَىْ لا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْكُمْ» (4)
مصرف حق ذوى‏القربى

سپس حضرت زهرا علیهاالسلام فرمودند: آنچه براى خدا است براى پیامبر صلى اللَّه علیه و آله مى‏شود و آنچه براى پیامبر صلى اللَّه علیه و آله است براى ذوى‏القربى مى‏شود و ذوى القربى ما هستیم. خداوند مى‏فرماید: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبى» (5)
ابوبكر نگاهى به عمر كرد و گفت: تو چه مى‏گوئى؟! عمر گفت: پس یتیمان و مساكین و ابناء السبیل كیانند؟ حضرت فرمود: یتیمان باید از كسانى باشند كه به خدا و پیامبر و ذوى‏القربى ایمان داشته باشند. مساكین هم كسانى باشند كه در دنیا و آخرت با آنان باشند. ابن السبیل هم باید راه آنان را بپیماید.
عمر گفت: بنابراین خمس و غنیمت همگى براى شما و دوستان و شیعیان شما است؟ حضرت فرمود: فدك را خداوند براى من و فرزندانم قرار داده و براى دوستان و شیعیان ما قرار نداده است، ولى خمس را براى ما و دوستان و شیعیانمان قسمت نموده همانطور كه در كتاب خداوند آورده است.
عمر گفت: پس براى مهاجرین و انصار و تابعین چه مى‏ماند؟ فرمود: اگر آنان هم از دوستان و شیعیان ما بودند زكات و صدقاتى كه خداوند در قرآن واجب نموده و تقسیم آن را بیان فرموده به آنان تعلق مى‏گیرد. خداوند عزوجل مى‏فرماید: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكینِ وَالْعامِلینَ عَلَیْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِى الرِّقابِ...» (6)
خدا راضى است اگر چه مردم راضى نباشند
عمر گفت: فدك مخصوص تو باشد و غنیمت براى شما و دوستانتان؟ گمان نمى‏كنم اصحاب محمد به این راضى باشند!! حضرت فرمود: ولى خداوند عزوجل و پیامبرش بدان راضى هستند. این اموال را خدا به شرط دوستى و پیروى از او قرار داده نه به شرط دشمنى و مخالفت! و هركس با ما دشمنى كند با خدا دشمنى كرده، و هركس با ما مخالفت كند با خداوند مخالفت كرده است، و هركس با خدا مخالفت كند از جانب حق تعالى مستوجب عذاب الیم و عقاب شدید در دنیا و آخرت است.
چرا فقط از فاطمه علیهاالسلام دلیل مى‏خواهند؟
عمر گفت: اى دختر محمد! بر ادعاى خود دلیل بیاور! حضرت فرمود: چطور سخن جابر بن عبداللَّه و جریر بن عبداللَّه را بدون آنكه از آنان دلیل بخواهید قبول كردید (7) در حالى كه دلیل من در كتاب خدا است؟
عمر گفت: جابر و جریر چیز كم‏ارزشى را مى‏خواستند ولى تو مسئله‏ى عظیمى را ادعا مى‏كنى كه مهاجر و انصار با آن مرتد مى‏شوند!!
حضرت فرمود: مهاجرین به كمك پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و اهل‏بیتش به دین خدا هجرت كردند و انصار هم با ایمان به خدا و رسول و ذوى‏القربى احسان كردند. بنابراین اگر هجرتى بوده بسوى ما بوده و اگر نصرتى بوده به ما یارى كرده‏اند و تابعین هم بوسیله ما تابع شده‏اند. هركس هم از دین مرتد مى‏شود به سوى جاهلیت بازگشته است.
عمر گفت: این سخنان باطل را كنار بگذار، شاهدانى را حاضر كن كه به این سخن تو (درباره‏ى فدك) شهادت دهند!
شاهدان فاطمه علیهاالسلام بر ملكیت فدك

حضرت زهرا علیهاالسلام در همان مجلس ماند و كسى را فرستاد تا امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم‏السلام و ام‏ایمن و اسماء بنت عمیس (كه همسر ابوبكر بود) آمدند و به همه‏ى آنچه حضرت زهرا علیهاالسلام فرموده بود شهادت دادند.
از جمله ام‏ایمن چنین گفت: از پیامبر شنیدم كه مى‏فرمود: «فاطمه سیده‏ى زنان اهل بهشت است». آیا كسى كه سیده‏ى زنان بهشت است چیزى را كه مالك نباشد ادعا مى‏كند؟ من نیز زنى از اهل بهشتم و من هم به آنچه از پیامبر صلى اللَّه علیه و آله نشنیده باشم شهادت نمى‏دهم. گفت: اى ام‏ایمن، این قصه‏ها را كنار بگذار، به چه چیزى شهادت مى‏دهى؟ ام‏ایمن گفت: اى ابوبكر شهادت نخواهم داد تا درباره‏ى آنچه پیامبر صلى اللَّه علیه و آله فرموده از تو اقرار بگیرم. تو را بخدا قسم مى‏دهم، آیا مى‏دانى كه پیامبر صلى اللَّه علیه و آله فرموده است: «ام‏ایمن زنى از اهل بهشت است»؟ ابوبكر گفت: بلى. ام‏ایمن گفت: اكنون شهادت مى‏دهم كه جبرئیل نزد پیامبر صلى اللَّه علیه و آله آمد و گفت: خداوند تعالى مى‏فرماید: «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، «به كسى كه با تو قرابت دارد حقش را عطا كن». پیامبر صلى اللَّه علیه و آله فرمود: منظور از «ذوالقربى» كیست؟ جبرئیل، از پروردگار سؤال كن كه اینان كیستند؟ عرض كرد: ذوىالقربى فاطمه علیهاالسلام است. پیامبر صلى اللَّه علیه و آله فدك را به امر پروردگار به فاطمه علیهاالسلام داد، و او آن را تحویل گرفت و قبول كرد. سپس پیامبر صلى اللَّه علیه و آله فرمود: اى ام‏ایمن و اى على، شاهد باشید.
سپس امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم‏السلام و اسماء هم نظیر سخن ام‏ایمن درباره‏ى ملكیت فدك شهادت دادند.
جواب عمر درباره‏ى شاهدان

عمر گفت: «على همسر اوست، حسن و حسین هم پسران او هستند. ام‏ایمن هم خدمتكار اوست. اسماء بنت عمیس هم قبلاً همسر جعفر بن ابى‏طالب بوده و خدمتگزار فاطمه علیهاالسلام هم بوده و به نفع بنى‏هاشم شهادت خواهد داد. همه‏ى این شاهدان براى منفعت خود شهادت مى‏دهند»!! و درباره‏ى ام‏ایمن اضافه كرد كه «او زنى غیر عرب است و با فصاحت نمى‏تواند شهادت بدهد»!! دفاع امیرالمؤمنین علیه‏السلام از شاهدان امیرالمؤمنین علیه‏السلام فرمود: فاطمه علیهاالسلام پاره‏ى تن پیامبر صلى اللَّه علیه و آله است و هركس او را اذیت كند پیامبر صلى اللَّه علیه و آله را اذیت كرده و هركس او را تكذیب كند پیامبر را تكذیب كرده است. حسن و حسین هم دو پسران پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و دو آقاى جوانان اهل بهشتند و هركس آنان را تكذیب كند پیامبر را تكذیب كرده است، چرا كه اهل بهشت راست گویند. و من آن كسى هستم كه پیامبر صلى اللَّه علیه و آله فرمود: «تو از منى و من از توام، و تو در دنیا و آخرت برادر منى. هر كه تو را رد كند مرا رد كرده، و هركس تو را اطاعت كند مرا اطاعت كرده، و هركس از تو سرپیچى كند از من سرپیچى كرده است». و ام‏ایمن كسى است كه پیامبر صلى اللَّه علیه و آله براى او به بهشت شهادت داده است و براى اسماء بنت عمیس و نسل او دعا كرده است.
اقرار عمر و قبول نكردن شاهدان
عمر گفت: شما همانگونه هستید كه توصیف نمودید ولى شهادت كسى كه به نفع خود شهادت مى‏دهد قبول نمى‏شود.
جواب نهائى امیرالمؤمنین علیه‏السلام درباره‏ى شاهدان

امیرالمؤمنین علیه‏السلام فرمود: اكنون كه ما آنطور هستیم كه خودتان مى‏شناسید و منكر نیستید و در عین حال شهادت ما بنفع خودمان پذیرفته نیست و شهادت پیامبر هم قبول نیست پس انا للَّه و انا الیه راجعون! ما وقتى براى خود ادعائى داریم از ما دلیل مى‏خواهید؟ آیا كسى نیست ما را یارى كند؟ شما بر حكومت خدا و پیامبر صلى اللَّه علیه و آله حمله آورده‏اید و بدون هیچ دلیلى و حجتى آن را از خاندان پیامبر صلى اللَّه علیه و آله به خاندان دیگرى برده‏اید. به زودى ظالمان خواهند دانست كه به كجا بازمى‏گردند.
نتیجه‏ى محاكمه‏ى اول فدك

سپس امیرالمؤمنین علیه‏السلام به حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: بازگرد تا خداوند بین ما حكم كند و هم او بهترین حكم‏كنندگان است.
حضرت زهرا علیهاالسلام به حال غضب برخاست و فرمود: خدایا! این دو به حق دختر پیامبرت ظلم كردند. خدایا به شدت اینان را مأخوذ فرما.
سپس حضرت زهرا علیهاالسلام محزون و گریان از نزد آنان بیرون آمد.

  1ـ بحارالانوار: ج 29 ص 134، 189، 194- 199. كتاب سلیم: ج 2 ص 868.
2ـ سوره روم: آیه 38.
3ـ سوره‏ى انفال: آیه‏ى 41.
4ـ سوره‏ى حشر: آیه‏ى 7..
5ـ سوره‏ى شورى: آیه‏ى 23..
6ـ سوره توبه: آیه 60.
7ـ اشاره به ماجراى اموالى است كه از بحرین آمده بود و جابر بن عبداللَّه و جریر بن عبداللَّه درباره‏ى آنها ادعاى «صفوه» نمودند یعنى منتخبى از آن مال را به وصیت پیامبر صلى اللَّه علیه و آله متعلق بخود دانستند. ابوبكر و عمر هم بدون طلب شاهد سخن آنها را قبول كردند و اموال درخواستى را به آنان دادند. به كتاب التعجب كراجكى و بحارالانوار: ج 29 ص 194، عوالم‏العلوم: ج 11 ص 777 مراجعه شود.


نوشته شده توسط حسن آقا در پنجشنبه 2 اردیبهشت 1389 و ساعت 04:53 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ آموزش مسائل زناشویی
+ شهادت
+ شهید چمران
+ روی سیاه
+ دل بخواه
+ من دختر عماد مغنیه هستم
+ روانشناسی از نوع فیسبوکی!
+ اس ام اس و شعر شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
+ هشدار: ظهور نزدیک است!!
+ نقدی بر اصح الکتب بعد کتاب الله
+ تازه‏ها و ناگفته‏هاى بقیع
+ ماجرای غدیر خم از زبان اهل سنت
+ سری دوم مجموعه والپیپرهای فوق العاده زیبا حضرت مهدی
+ محل های نزول حدیث منزلت
+ تنفر پیامبر اکرم از عایشه و حفصه

صفحات :
free counters